ArkæologiAkkermans, Peter M.M.G. & Glenn M. Schwartz

--The Archaeology of Syria. Cambridge World Archaeology. 2004. 467 pp. Originalt omslag. Frisk rent eksemplar275,-


Albrectsen, Erling

--Fynske Jernaldergrave. IV. Gravpladsen på Møllegårdsmarken ved Broholm. Bind 1-2. Odense Bys Museer. 1971. Stort format. 302 sider + 323 s/h-tavler. Original rådheftning, i originalt omslag. Omslag med et par småbrugstegn, ellers velholdt rent sæt.225,-


Almgren, Bertil (red.)

--Vikingen. Lademann 1974. 2. Reviderede udgave. Hellærredsbind med orig. omslag. Stor format150,-


Andersen Damgaard, Helle (red mfl)

--Klassisk arkæologiske studier 2. Museum Tusculanums Forlag. 1995. 316 sider. Original kartonindbinding, med smudsomslag. English summary. Smudsomslag med let hyldepræg, ellers som ny.150,-


Andersen, H. Hellmuth

--Danevirke og Kovirke. Arkæologiske undersøgelser 1861-1993. Jysk Arkæologisk Selskab. 1999. 1. udg. 277+23 plancher. Stort fromat. Original trådheftet kartonindbinding. Mindre rynke ved enhjørne, ellers velholdt rent eksemplar. Plancher lagt i plastlomme på bagomslaget.150,-

--Danevirke. Bind 1-2. Tekst- + Planchebind. Gyldendal /Jysk Arkæologisk Selskab. 1976. 109+50 sider + plancher. Store formater. Forlagets originale kartonindbinding. Frisk rent sæt.150,-


Andersen, Michael - B.B. Johannsen (red mfl).

--Reframing The Danish Renaissance. Syddansk Universitetsforlag. 2012. 1. udg. 1. opl. 407 sider. Stor format. Originalt trådheftet kartonindbidning. Med forlagsstempel og ellers som ny.245,-


Asingh, Pauline

--Grauballemanden. Portræt af et moselig. Gyldendal. 2009. 1. udg. 1. opl. Stor format. Forlagets kartonindbinding. 243 sider. Rigt illustreret i farver. Som ny.125,-


Bangert, Susanne & David M. Gwynn

--Religious Diversity in Late Antiquity (Late Antique Archaeology vol 6). Brill. 2010. 561 pp. Hardcoverboards. Near mint.600,-


Bibby, Geoffrey

--Spadens vidnesbyrd. - med arkælogen i marken. Gyldendal 1957. Heftet forlagsbind m orig omslag 357 s100,-


Bilde, Pia Guldager & Nørskov, V. & Pedersen, P.

--Hvad fandt vi ? En gravedagbog fra Institut for Klassisk Arkæologi. Aarhus Universitet. Tidsskriftet Sfnix. 1999. Orig kartonindbinding. 200 sider.100,-


Brøndsted, Johannes

--Danmarks oldtid 1 - 3. Gyldendal 1938. 3 Halvlæderbind. I. Stenalderen, 2. Jernalderen, 3. Broncealderen. + kortmappe i særskidlt kassette.450,-


Burns, Ross

--Damascus. A History. Routledge. 2007. 3. edit. 384 pp. Orig soft´cover. Near mint.150,-


Bülow-Jacobsen, Adam

--Proceedings of the 20th International Congress of Papyrologists. Copenhagen, 23-29. August, 1992. Museum Tusculanum Press. Copenhagen 1994. 635 pp+37 plates. 4to. Illustrated in b/w. Publisher's hardcover boards. Near mint condition.350,-


Crumlin-Pedersen, Ole & Olaf Olsen (editors).

--The Skuldelev Ships I. Ships and Boats of the North, vol. 4.1. Roskilde 2002. 360 pp. Stort format. Orignal kartonindbinding. Frisk rent eksemplar. Richly illustrated in b/w and colour. Publishers orig boards. Verry fine.250,-


Dehn, Torben (mfl).

--Klekkendehøj og Jordehøj. Restaureringer og undersøgelser 1985-90. Stenaldergrave i Danmark 2. Nationalmuseet. 2000. 296 sider. Stort format. Udgivers originale kartonindbidning. Illustreret i s/h. Anelse kantbrugstegn nederst på omslag, ellers pænt rent eksemplar.125,-


Dietz, Søren & Maria Stavropoulou-Gatsi (edit).

--Kalydon in Aitolia 1-2. Catalogues. Danish/Greek Field Work 2001-2005. Monographs of the Danish Institute at Athens. 2011. i alt 641 sider. Stort format. Forlagets originale kartonindbinding. Nærmest som nye.320,-


Dixon, Dougal

--Feltgeologi. Høst og Søn. 1993. 159 sider. Forlagets originale kartonindbinding. Ejernavn udraderet ellers som ny.200,-


Ebbesen, Klaus

--Oldtidsminder ved Sorø - Stenaldergrave på Sorø Akademis Gods. Attika. 2010. 61 sider. Stort format. Original kartonindbidning. Med tilskrevet hilsen, ellers nærmest sopm ny.120,-


Eiring, Jonas & Lund, John (Edited)

--Transport Amphorae And Trade In The Eastern Mediterranean. Acts of the International Colloquium at the Danish Institute at Athens, September 26-29, 2002. Monographs of the Danish Institute at Athens, Volume 5. 2004. 4°. Illustrated in b/w. 539 pp. Orig. boards. Nice and clean copy.250,-


Feveile, Claus (red)

--Ribe Studier. Det ældste Ribe. Udgravninger på Nordsiden af Ribe Å 1984-2000. Vol.1.1+1.2. Jysk arkæologisk Selskab. 2006. 311+450 sider. Plus 10 udfoldelige plancher. Store formater. Forlagets originale kartonindbidninger. Frisk rent sæt.200,-


Florin, Sten

--Vråkulturen. Stenålderboplatserne ved Mogestorp. Östra Vrå och brokvarn. Kungl Vitterhets Historie. Stockholm. 1958. 298 sider+ tavler og zusammenfassung. Stort format. Heftet, i orignlat omslag. Med dedikation fra Sten Florin. Velholdt rent eksmplar.450,-


Glob, P. V.

--Helleristninger i Danmark. Jysk arkælogisk selskabs skrifter Bind IIV 1969. 332 sider. Stort format. Forlagets originale kartonindbidning. Pænt rent eksemplar.200,-


Hald, Margrethe

--Ancient Danish Textiles from Bogs and Burinals. nationalmuseet. 1980. 398 pp. Stort format. Original kartonindbinding. Bagerste sider med svag bølge, ellers velholdt rent eksemplar.1250,-


Hannestad, Niels

--Roman Art and Imperial Policy. Aarhus University Press. Aarhus 1986. Large 4to. Illustrations in b/w. Original boards. Text in english. 485 pp. Lithle bump on backcorner. Else clean and nice copy.200,-


Hansen, Birgit Als.

--Bistrup teglværk. Forlaget Hikuin 1980. Heftet tværformat. Fotografier fra udgravningerne. 48s.60,-


Hansen, Mona - V. Poulsen

--Geologi på Bornholm. Varv. 1977. Nr. 1. 2. opl. 96 sider. Heftet i orig omslag. Illustreret.100,-


Hansen, Sven

--Jættestuer i Danmark. Konstruktion og Restaurering. Miljøministeriet og Skov-og Naturstyrelsen. 1993. 152 sider. Stort format. Original kartonindbidning. Mindre navn ved kan af inderomslag, ellers frisk rent eksemplar250,-


Hedeager, Lotte & Kristiansen, Kristian (red.)

--Arkæologi leksikon. Politikens forlag 1985. Orig kartonindbinding med frisk smudsomslag. Illustreret. 284 sider. Velholdt.150,-


Hemming, Dan

--Guldhornenes tale. Danmarks ældste historie fra jætten Find til Svend Estridsen. Dansk historisk håndbogsforlag 1979. Helpluviusin m orig omslag. 302 s.125,-


Henriksen, Niels

--Grønlands geologiske udvikling. GEUS. 2006. 2. opl. Stort format. Forlagets kartonindbining, i originalt smudsomslag. Tilskrevet mindre ejersignatur.350,-


Hintze, V.

--Møens Klints Geologi. C.A. Reitzels Forlag 1937. 410 sider. Heftet, og i originalt omslag. Bagomslag mangler. Ryg repareret med tape. En tavle de øvrige mangler formentlig, og ellers velillustreret. Vedlagt signeret maskinskrevet brev fra Professor. T. H. Sørensen, Havearkitekt.250,-


Hodder, Ian & Robert W. Preucel

--Contemporary Archaeology in Theory. Blackwell Publishers. Oxford 1999. 2. edit. 678 pp. Publishers orig wrapper. Illustrated in b/w. Mindre ejersignatur tilskrevet, ellers frisk rent eksemplar.100,-


Holm Sørensen, Bodil & Eigil Nikolajsen

-- Hovedpander og andre folkeben. Nordøstfyn set med arkæologiske briller. Kerteminde egnens Museer. 2007. 252 sider. Orignal kartonindbidning. Mindre ejersignatur ved kant af inderomslag, ellers frisk rent eksemplar.140,-


Hybel, Nils

--Crisis or change. The concept of Crisis in the light of Agrarian Structural Reorganization in the Late Medieval England. Aarhus University Press. 1989. 1.udgave. 333 sider. Orig.kartonbind. Doktorafhandling.100,-


Jacobsen, Lis & Erik Moltke

--Danmarks Runeindskrifter. Tekst + Atlas + Register. Komplet i 3 bind, lagt i kassette. Munksgaard. 1941-42. XV+1118 spalter + 106 s. samt 441 plancher. Originale granitolbind med som vanligt begyndende sprækkedannelse. Ellers frisk rent sæt.950,-

--Danmarks runeinskrifter. Registre. København. 1942. 106 sider. Stort format. Originalt halvshirtingsbind. Ejersignatur på inderperm. Lidt hjørneslid, men ellers rent eksemplar.200,-

--Danmarks Runeinskrifter. Lommeudgave. Munksgaard. 1942. 152 sider. Origt trådheftning. Uopskåret og nærmest som ny100,-


Jensen, Jørgen

--Danmarks Oldtid. 1). Stenalder. 2). Broncealder. 3). Ældre Jernalder. 4) Yngre jernalder og Vikingetid. Komplet Original-udgave i 4 bind. Gyldendals Bogklubber. 2001-2004. Forlagets originale trådheftede kartonindbindinger. 3bind stadig i orig plastforseglning. Velholdt rent sæt.800,-

--Et archæologisk Vikingetog. J.J.A.Worsaaes rejse til England, Skotland og Irland 1846 - 47- Nationalmuseet. 2007. 310 sider. Stor format. Originalhellærredsindbinding, i orig smudosmslag. Nærmest som ny.75,-

--Nordens Guld. En bog om oldtidens rav, mennesker og myter, Gyldendal. 1982. 1. udg. 1. opl. 186 sider. Heftet med tråd, i originalt omslag. Frisk og rent eksemplar.100,-


Johansen, Hugo

--Synligt og usynligt - studier tilegnet Otto Norn. Poul Kristensens forlag. 1990. 1 / 650 ekspl. Stort format. Helshirtingsbind m orig smudsomslag. Anelse løs v kapitæl. 312 s.180,-


Jørgensen, Ove Bruun

--Billeder og myter fra broncealderen. Jysk Arkælogisk selskabs skrifter nr 19, 1987. Orig hardcoverbind, medhørende to kort 161 s.300,-


Kemp, Barry J.

--Ancient Egypt. Anatomy of a civilization. Routhledge. London. New York. 2002. Stor paperback. 356 pp. Nice and clean copy.180,-


Kjærum, Poul (mfl)

--ldtidens ansigt - til Hendes Majestæt Dronning Margrethe II 16. april 1990. Jysk Arkæologisk Selskab/ Poul Kristensen. 1990. 204 sider. Grønhalvmaroquinindbinding. Bindet signeret af Ole Olsen.250,-


Kock, Jan & Else Roesdahl. (red)

--Boringholm. En østjysk træborg fra 1300-årene. Jysk arkæologisk Selskab. 2005. 378 sider. Plus udfoldelig planche. Stor format. Forlagets originale kartonindbidning. Frisk rent eksemplar.145,-


Larsen, Carsten U. & Bente Gammeltoft (Red).

--Nationalmuseets Arbejdsmark 1807-2007. Nationalmuseet. København 2007. Stor format. (4to). Rigt illustreret i s/h og farver. Orig. illustreret kartonbind. 400 sider. Som ny.175,-


Laursen, Jesper og Dronning Margrethe

--Dronning Margrethe og arkæologien. Gads forlag. 2010. 230 sider. Stor format. Halvshirtingsbind. Gennemillustreret. Forlagsstempel og som ny.150,-


Magnusson, Magnus

--Før Kristi fødsel. Arkæologi i Biblens Lande. Lindhardt & Ringhof 1977. Hellærredsbind m orig omslag 238 s.100,-


Michaelsen, Karsten Kjer

--Politikens bog om Danmarks Oldtid. Politikens forlag. 2002. 1. udg. 1. opl. Kartonindbinding. Illustreret. Forlagsstempel påfriblad. Mindre ejerstempel ellers frisk rent eksemplar.125,-


Mikkelsen, Peter hambro & Lars Christian Nørbch.

--Drengsted. Bebyggelse, jernproduktion og agerbrug i yngre romersk og ældre germansk jernalder. Jysk Arkæologisk Selskab 2003. 251 sider. Stort format. Forlagets originale kartonindbidning. Plancher i plastlomme ved bagomslag. Frisk rent eksemplar.125,-


Milthers, V.

--Nordøstsjællands geologi. C.A. Reitzels Forlag. 1935. 192 sider. Originalt helshirtingsbind. Illustrationer i s/h. 3 oversigtskort i lomme bagerst.140,-


Montelius, Oscar

--Minnen från vår forntid. 1: Stenåldern och bronsåldern. ARKEO-förlaget. Gamleby 1997. Fotografisk genoptryk. 5+100+64 sider. Stort format. Heftet, i originalt omslag. Mindre ejersignatur på inderomslag, ellers velholdt rent eksemplar.150,-


Nielsen, Allan Berg

--Fremtidens formidling af fortiden. Moesgaardseminariet 1998. Dansk tidsskrift for Museumsformidling. 1998. Tværformat. Heftet orig omslag. 228 sider. Illustreret.100,-


Nielsen, Ingrid

--Middelalderbyen Ribe. Forlaget Centrum 1985. Kartonbind. Stort format. 216 sider. Omslaget med enkelte overfladiske brugsspor. Illustreret i s/h.150,-


Nielsen, Poul Otto (red.) - Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie

--2004. Kongelige Nordiske Oldskriftselskab. Originalt trådheftet kartonindbinding. Nærmest som ny.85,-

--2006. Kongelige Nordiske Oldskriftselskab. Originalt trådheftet kartonindbinding. Nærmest som ny.85,-

--2013. Kongelige Nordiske Oldskriftselskab. Originalt trådheftet kartonindbinding. Nærmest som ny.85,-

--2014. Kongelige Nordiske Oldskriftselskab. Originalt trådheftet kartonindbinding. Nærmest som ny.85,-


Nørgaard, Felix (mfl).

--Aggersborg gennem 1000 år - fra vikingeborg til slægtsgård. Poul Kristensen. 1986. 233 sider. Stort format. Original illustreret kartonindbinding. Rigt illustreret m fotogengivelser. Frisk rent eksemplar.150,-


Olrik, Jørgen

--Drikkehorn fra middelalder og renaissance. Nationalmuseet anden afdeling. 1907. 32 sider. Stor format. Heftet med tråd i originalt omslag. Lidt hyldekantslid, ellers rent uopskåret eksemplar.150,-


Ramskou, Thorkild

--Lindholm høje Gravpladsen. Det kongelige Nordiske Oldskriftselskab. 1976. 199 sider. Stort format. Udgivers originale kartonindbinding. Frisk rent eksemplar.185,-


Rigsantikvarens Arkæologiske Sekreteriat

--Danmarks længste udgravning. Poul Kristensens forlag 1987. Orig kartonbind 4to. 515 s.150,-


Rud, Mogens (red)

--Arkæologisk ABC. Håndbog i dansk forhistorie. Politikens forlag. 1972. 350 sider. Original kartonindbidning. Velholdt eksemplar.70,-

--Arkæologisk håndbog. Politikens Forlag. 1979. 2. udg. 320 sider. Forlagets originale kartonindbinding. Illustreret i s/h. Rynke ved ene hjørne, ellers velholdt rent eksemplar.85,-


Schovsbo, Per Ole

--Oldtidens vogne i Norden. Bangsbomuseet. 1987. 296 sider. Stort format. Forlagets orignale kartonindbidning. Frisk rent eksmeplar.200,-


Schuchhardt, Carl

--Schliemanns udgravninger - i Troja, Tiryns, Mykenæ, Orchmenos og Ithaka. Forord af J.L.Ussing. Forlagsbureauet i Kjøbenhavn 1891. Dybfalset samtidigt hldrb. Liotgrafi af Schiemann. 4 udfoldelige kort, kortet over Troja i farver. 397 s. + fortegnelse over afbildningerne.300,-


Storck, H.

--Jydske Granitkirker. Opmaalte og undersøgte under Ledelse af H. Strock ved Architekterne V. Ahlmann og V. Koch. H. Hagerups Boghandel. 1903. Meget stort format. 22 dobbeltspaltede sider + 57 tavler i s/h. Original kartonindbinding med lærredsryg. Omslag med overfladiske bugsttegn. Pæne rene sider.250,-


Stoumann, Ingrid

--Ryttergraven fra Grimstrup. Og andre vikingetidsgrave ved Esbjerg. Sydvestjyske Museer. 2009. 597 sider. Stort format. Udgivers originale trådheftede kartonindbinding. Nærmest som ny.180,-


Thrane, Henrik

--Fyns yngre Broncealdergrave. Bind 1. Odense Bys Museer. 2004. 1. udg. 4to. Orig kartoindbinding. 331 sider. Frisk eksemplar.150,-

--Fyns yngre Broncealdergrave. Komplet i 2 bind. Odense Bys Museer. 2004. 1. udg. Stor format. Orig kartoindbinding. 331+100 sider. Frisk sæt.250,-


Thurah, Laurids de

--Moltke, Erik Forum. København. 1976. Hellærredsbind m orig smudsomslag. 435 s.400,-


Trier, Jesper

--Invoking the Spirits. Fieldwork on the material and spiritual life of the hunter-gatherers Mlabri in Northern Thailand. Jutland Archaelogical Society. 2008. 325 pp and maps. 4to. Hardback. Near mint condition.110,-


Worsaae, J.J.A.

--Blekingske Mindesmærker fra Hedenold, betragtede i deres Forhold til de øvrige Skandinaviske og europæiske Oldtidsminder. C.A. Reitzels Forlag. 1846. Stort format. Halvlæderindbinding, med titelfelt i skin og enkel rygforgyldning. 82 sider. Tavleoversigt + 15 lithograferede plancher. Signeret af og med dedikation fra Bianco Luna. Velholdt eksemplar.1500,-


Wycherley, R.E.

--The Stones of Athens. Princeton University Press. 1978. 294 pp. Stor solid paperback. Nærmest som ny.100,-

Ring og spørg efter det du ikke ser!

Telefon: 35 36 33 15Hjem